Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Ismeretlen frissítve December 4, 2007

Archívum

 • Országos Területrendezési Terv

  Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény elfogadását követően felgyorsultak a területi folyamatok, különös tekintettel az ország szerkezetét meghatározó és a nemzetközi térszerkezeti kapcsolatot biztosító közlekedési infrastruktúra-hálózat fejlesztése vonatkozásában.

  Az egyes ágazatoknál is jelentős koncepcionális változások történtek. Így elkészült az országos gyorsforgalmi közúthálózat nagytávú fejlesztési koncepciója, mely csökkentette a tervezett gyorsforgalmi úthálózat hosszát. A Nemzeti Erdőtelepítési Programmal összhangban egységes elvek alapján lehatárolásra kerültek az erdőtelepítésre alkalmas területek. Az agrárágazatot is érintő további előrelépés a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek mellett a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek lehatárolása, amely következtében azok védelme is biztosított lesz a beépítéssel szemben. Az országos ökológiai hálózat felosztása újragondolásra került, az eredmény összhangban van a páneurópai ökológiai hálózat rendszerével, de az élőhelyek ökológiai funkcionalitását is jobban leképezi az új kategorizálás. Megtörtént az országos tájképvédelmi területek lehatárolása is, melyet többek az Európai Táj Egyezmény 2005-ben történt hatálybalépése is megkövetel. Ugyancsak ágazati szinten lehatárolásra és a Törvényben övezetként bevezetésre kerültek a kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő és védendő örökségi elemek is.

  Magyarország európai uniós tagságával összefüggésben számos hazai jogszabály is módosult, mely a Törvény tartalmát is érintette. Időközben elfogadásra került a Budapesti Agglomeráció, valamint a megyék többségének területrendezési terve. A tervezési tapasztalatok, illetve a törvényre vonatkozó módosítási javaslatok értékelésre, valamint a konszenzusos javaslatok országos szinten figyelembevételre kerültek.

  A Törvény 29. §-a előírja az öt évenkénti felülvizsgálatot, ennek a kötelezettségének tesz eleget a Kormány a Törvény. módosítási javaslatának az Országgyűléshez történő beterjesztésével.

  A jogalkotó a felülvizsgálat során a Törvény célrendszerét, szerkezetét és rendelkezéseinek zömét nem kívánta megváltoztatni, ezért nem új törvényt, hanem a meglévő módosító javaslatát készítette elő, melyben a hangsúlyt a tartalmi részek kibővítésére és a szabályozás pontosítására helyezte.

  A Törvény felülvizsgálatával párhuzamosan készült el a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megalkotásáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása. A két terv tartalmilag összehangolt felülvizsgálata érdekében alapelvként került rögzítésre, hogy a Törvény területi hatálya az ország egész területére ki fog terjedni.

  A törvénytervezet és indokolása itt tölthető le és véleményezhető.

Hozzászólás a vitafórumban
Hirdetés
Impresszum | Jogok | Kapcsolat | Médiaajánlat | Általános üzleti feltételek | Partnereink