Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Ismeretlen frissítve June 22, 2009

Archívum

 • Illetékfizetés ingatlanvásárlás után – mire figyeljünk?

  Azonban az is gyakori, hogy a földhivatali bejegyzéshez képest is hónapok, esetleg évek telnek el, és semmiféle fizetési felszólítást nem kapunk illetékügyben. Ilyenkor felmerülhet a kérdés: vajon elévült-e már a tartozásunk, s ha nem mit tehetünk, hogy az illeték és a rá rakódó késedelmi pótlékok befizetése - a törvény adta lehetőségek közt - könnyebb legyen számunkra?

  Az illetékfizetési kötelezettség az adásvételi szerződés földhivatalhoz történő beérkezésekor keletkezik, az illeték megállapításához való jog elévülési ideje pedig a földhivatali beérkezés naptári évnek az utolsó napjától számított öt év. Amennyiben tehát az APEH az adott év végétől számított öt éven keresztül nem szabja ki az illetéket, elévül az illetékfizetési kötelezettség. Az adóhatóság az illetéket ettől függetlenül öt év elteltével is kiszabhatja, hiszen az elévülést hivatalból nem veszik figyelembe: ilyenkor az ingatlantulajdonosnak kell hivatkoznia az elévülésre. A fentiekből az is következik, hogy nem kell az APEH-nél reklamálni abban az esetben, ha pár hónapon belül nem érkezik illetékfizetési felszólítás: a levél előbb utóbb szinte biztosan befut, mi pedig fizethetünk, kérvényezhetünk.

  Az illetéket alapesetben az illetékfizetési meghagyás átvételétől számított tizenöt napon belül kell megfizetni, és ez idő alatt lehet fellebbezni is: kérni lehet az illeték összegének mérséklését, elengedését vagy a részletekben történő fizetés engedélyezését.

  Ha megkapjuk a fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt, a jogszabály szerint a fizetési könnyítés idejére pótlékot kell fizetnünk, méghozzá az illetékfizetési meghagyás keltétől kezdődően, a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékben. Előfordulhat az is, hogy az ingatlan vevője egyszerűen csak fizetési halasztást szeretne kérni arra hivatkozva, hogy az APEH már kiszabta az illetéket, de ő az adásvételnél hosszabb fizetési periódusban állapodott meg az eladóval, és még be sincs jegyezve a tulajdonjoga - csak a tulajdonjog fenntartásával történő vétel és eladás. Az APEH ilyenkor a logika ellenére jogszerűen szabja ki az illetéket, és azt a vevőnek be is kell fizetnie. Ha a felek ilyenkor az illeték befizetését követően valamilyen oknál fogva mégis elállnak a szerződéstől, kérniük kell, hogy az adóhatóság törölje az illetékfizetési kötelezettséget.

  Az illeték kiszabását követően a jogerőre emelkedésig lehetőség van fellebbezésre, vagy amennyiben az ingatlantulajdonos nem tudja egy összegben leróni az illetéket, lehetősége van részletfizetési kérelem benyújtására is (a gyakorlatban az adóhatóság az ilyen kérelmeket a határidő leteltével is befogadja, és akár pozitívan is elbírálhatja). Az adóhatóság irányelvei szerint a kérelem akkor bírálható el pozitívan, ha a fizetési nehézség nem róható föl a kérelmezőnek, vagy az minden tőle telhetőt megtett annak elkerülése érdekében.

  Engedélyezhető a részletfizetés akkor is, ha a fizetési nehézség átmeneti jellegű, tehát az illeték későbbi megfizetése valószínűsíthető. Magánszemély esetében a részletfizetésre akkor is lehetőség van, ha a fizetésképtelenség ugyan felróható az ingatlantulajdonosnak, de az igazolja vagy valószínűsíti, hogy az illeték egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent. A kérelmezhető részletek számát jogszabály nem határozza meg, ezt az APEH minden esetben egyedileg bírálja el.

  A részletfizetési kérelemhez elvileg csatolni kell egy - az ügyfélszolgálatokon beszerezhető vagy APEH honlapjáról letölthető - nyomtatványt, amely a jövedelmek mellett az egy háztartásban élő személyek számát, a havi kiadásokat, a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek ingatlan- és gépjárműtulajdonát, százezer forintnál értékesebb vagyontárgyait veszi számba. Ugyanakkor, a fenti formai szabályok nem kikerülhetetlenek: ha nincs nyomtatványunk, csupán egy A4-es papíron az ügyszámra hivatkozunk és előadjuk kérelmünk indoklását, akkor is van esélyünk a fizetési könnyítés engedélyezésére.  Szerző Kubisch Ildikó

Hozzászólás a vitafórumban
Hirdetés
Impresszum | Jogok | Kapcsolat | Médiaajánlat | Általános üzleti feltételek | Partnereink