Hirdetés
Hirdetés

Fórum toplista

BaraMa, a tudástár felhasználója: 612 hete 3 napja 3 órája 56 perce .
Összesen 65 elfogadott válasz, csökkenő időrendben:
1 2
 
Téma: beruházási adóalap kedvezm

Sziasztok!
 
 
 "41. Áthúzódó ingatlan-beruházásoknál mindegyik évben igénybe vehető-e a kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye?
2009.04.14.

A Tao. tv. 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján a korábban még használatba nem vett ingatlan üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értékével csökkenthető az adózás előtti eredmény; tehát a szóban forgó beruházások kapcsán a kivitelezés évei alatt vehető igénybe a kedvezmény az egyes adóévekben elszámolt beruházási költségek alapján."

A fenti kérdés-válasz alapján, mely az APEH honlapján található - szerintem, ha a befejezetlen beruházások között marad év végén, akkor is adóalap csökkentő tételként figyelembe vehető az adóévi beruházások értéke. 

Üdv:

 

BaraMa 

inkonzisztens fogadta el, ekkor: 2011-02-01 22:06
Pont: 20
Téma: 98 %-os adó

Sziasztok!

 A törvényben sajnos hiányzik a "vezető tisztségviselő" fogalmi meghatározása.

A munkáltatók kiállítanak olyan igazolást, amelyben a vezető állású munkavállalónak különadó alapnak a 2 millió Ft adómentes részt veszik figyelembe és nem a 3 500 eFt-ot meghaladót.

 Keveredik a "vezető állású munkavállaló" és a "vezető tisztségviselő" fogalma.

 

BaraMa 

 

 

jóska50 fogadta el, ekkor: 2011-02-01 20:31
Pont: 17
Téma: Cégautóadó-útnyilvántartás vezetése

Szia!

Az APEH honlapon található az alábbi kérdés-válasz:

http://www.apeh.hu/gyik/tao#faq_2491088

 44. A cégautó üzemeltetésével kapcsolatban a tulajdonos társaságnál felmerült költségek elismert költségnek minősülnek-e a társasági adóalap meghatározása során, szükséges-e ehhez útnyilvántartást vezetni?

2009.02.24.

A cégautóval kapcsolatban felmerült, megfelelő bizonylat alapján elszámolt költségek a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősülnek. A Tao. tv. nem írja elő útnyilvántartás vezetését, ahhoz azonban, hogy az adózó igazolni tudja, hogy a költségek ténylegesen a cégautóval kapcsolatosan merültek fel, célszerű az év elején és az év végén a kilométer-állást feljegyezni, amellyel igazolni lehet, hogy az adóévben hány kilométert futott a jármű.   
[Tao. tv. 8. § (1) bekezdés d) pont, 3. számú melléklet B) fejezet 6. pont.]

Üdv:

BaraMa 

 

Mzita fogadta el, ekkor: 2011-01-04 09:07
Pont: 7
Téma: Rehab. hozz.járulás

Sziasztok!

 

A kerekítésre vonatkozóan van friss állásfoglalásom, közzéteszem:

 

 Tisztelt Hölgyem!

Hivatalunkhoz címzett e-mailben felvetett kérdésére az alábbi választ adom.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény nem rendelkezik arról, hogy a rehabilitációs hozzájárulás esetében az átlagos statisztikai állományi létszám számítása során milyen kerekítési szabályt kell alkalmazni.

Irányadónak a Központi Statisztikai Hivatal 2004. január 1-jétől hatályos "Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz" kiadványát kell tekinteni.

E szerint az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő hosszától függetlenül, egy-egy egész főnek kell tekinteni. Kerekítéskor az általános szabályok az irányadók, a kerekítés 4-ig lefelé, 5-től felfelé történik (pl. 20,2 fő = 20 fő).

Tehát a létszámadatokat egész számban kell megadni.

Ebbol következően a kötelező foglalkoztatási szintet és a statisztikai létszámot is egész számban kell megadni.

Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatban rögzítettekkel összhangban tájékoztatom, hogy az előzőekben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.

Kérem a fenti tájékoztatásom szíves elfogadását.

Tisztelettel:

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság

Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Foosztály

2009. 10.22. 

fuloptimea fogadta el, ekkor: 2009-12-15 12:54
Pont: 20
Téma: mérleg beszámoló


Sziasztok!
 
 

Elektronikus beszámoló benyújtás menete

Áttekintés

A beszámoló elkészítése kétféleképpen lehetséges:

1.      Amennyiben a cég képviselője nem rendelkezik fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással, akkor a beszámolót papír alapon kell elkészíteni és aláírni.
A papír alapon készült beszámolót elektronikus okirati formába történő átalakítására a cég jogi képviselője jogosult.
Az elektronikus okirati formába történő átalakítás a beszámoló szkennelésével, majd a szkennelt iratok minősített elektronikus aláírással és időbélyeggel való ellátásával lehetséges (Ctv. 18. § (2)). Elegendő a teljes beszámolót (e-aktát) aláírni és időbélyegezni.

2.     Amennyiben a cég képviselője rendelkezik fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással, akkor a beszámolót elektronikus formában (pl. PDF formátumban) kell elkészíteni.
A cég képviselőjének az elektronikus dokumentokat (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vagy a teljes beszámolót (e-aktát) el kell látni elektronikus aláírásával. (Ctv. 18. § (1))
Amennyiben a beszámoló része a könyvvizsgálói jelentés, akkor azt a könyvvizsgálónak kell ellátnia fokozott biztonságú elektronikus aláírásával.

Mindkét esetben csatolni kell beszámoló elektronikus aktájába a költségtérítés megfizetésének igazolását. 

 

Idézet a fent hivatkozott Céginformációs Szolgálat honlapjáról.

Üdv! 

 

fuloptimea fogadta el, ekkor: 2009-08-25 10:10
Pont: 5
Téma: Terven felüli écs TA alap csökkentő?

Szia!

 

A bérleti szerződésben elvileg rögzíteni kell, hogy mi történik majd a jogviszony megszűnésekor a bérelt ingatlanon végzett beruházással.

A beruházásra is a bérbeadók engedélye szükséges (Ptk.?). 

Ha ez mégsem történt meg:

 - magánszemély bérbeadók esetében - a megszűnő társaság természetbeni juttatásként kezeli a beruházások értékét és előírja kifizetői minőségében a terhelő adókat (SZJA, EHO)

 - ha társasági adóalany a bérbeadó - akkor ingyenes, térítésmentes átadásnak minősül a kivezetett érték (88. rendkívüli ráfordítás a megszűnő társaságnál  + fizetendő ÁFA ; - értesítés alapján pedig rendkívüli bevétel a bérbeadónál + illeték fizetési kötelezettség)

 

Üdv! 

fuloptimea fogadta el, ekkor: 2009-08-25 08:22
Pont: 50
Téma: 2009.07.13-án kifizetett munkabér terhei

Ha jól értem te a munkáltatót terhelő járulékokat bevallanád a "régi" mértékekkel még 2009.06.hónapra.

Majd, ha ténylegesen megkapják a munkavállalók a bérüket, akkor abban a hónapban a munkavállalóktól levont adókat vallanád be. De ekkor már az "új" adómértékeket alkalmaznád. (pld. vállalkozói járulék 2,5%)?

 

moderator2 fogadta el, ekkor: 2009-07-08 13:12
Pont: 1
Téma: 2009.07.13-án kifizetett munkabér terhei

Szia!

 2007-ben már kértem egyszer állásfoglalást az APEH-tól, mivel egy felszámolás alá került társaság elmaradt többhavi munkabér kifizetésével.

Akkor ezt válaszolták:

" Az ART nem szabályozza azon esetet, amikor a munkáltató nem teljesít kifizetést a munkavállaló részére, mivel azonban a 0708A bevallás teljesítésére a magánszemélyre vonatkozó 0708M bizonylat benyújtása nélkül nincs lehetőség,így a havi adó- és járulékbevallást nem kell a munkáltatónak sem benyújtania"

Ha ebből indulok ki, akkor most a 2009.06. hónapra nincs bevallási kötelezettsége a munkáltatónak - mivel 2009.07.10-ig nem lesz munkabér fizetés.

 2009.07.13-án pedig már az új szabályok szerint (csökkentett bérterhekkel) számfejtik a június havi járandóságot. (természetesen a cégvezető tudja, hogy a munkavállalók követelhetnék a Munka Törvénykönyv előírásai szerint a kamatot az elmaradt munkabérre - de ezt nem fogják megtenni)

Ha találtok valami konkrét leírást erre az esetre - köszönettel venném. 

moderator2 fogadta el, ekkor: 2009-07-08 13:12
Pont: 1
Téma: kapcsolt vállakozások közötti ügylet

Szia!

 

Aki kapja, annál:

 Tartozik: 35.. Osztalék-követelés kapcsolt vállalkozástól

 Követel: 97.. Kapott osztalék

 

A társasági adó alapot  csökkentő tétel az így könyvelt tételt (aki adja az osztalékot már a társasági adót megfizette utána)

A különadó alapját szintén csökkenti az adózás előtti eredmény javára elszámolt kapott osztalék (kivéve külföldi ellenőrzött társaságtól kapott osztalék)

 Más adó nem merül fel.

 

Üdv! 

 

editke791 fogadta el, ekkor: 2009-05-07 06:42
Pont: 50
Téma: Teáorok bejelentése a könyvelőké

 

AZ APEH honlapon szereplő tájékoztató szerint:

Aki nem módosította a társasági szerződésében a TEÁOR-t, akkor a 2009. évi első adómegállapítási időszakról szóló bevallásával egyidejűleg kell a változásbejelentőn ezt megtennie.
  • Cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok: T201T
  • Cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, szervezetek, valamint külföldi vállalkozások: T201
  • Egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók: T101E
  • Egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező, adószám birtokában adóköteles tevékenységet folytató magánszemélyek:T101

 Üdv!

 

gyorfi.krisztina fogadta el, ekkor: 2009-04-20 20:41
Pont: 10
Téma: 250e Ft-os korlát

 

Sziasztok!

A 227/2006.(XI.20.) Kormányrendelet bankszámla nyitási kötelezettséget ír elő az adózok meghatározott körére.(A rendelet 3. § (1) A belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével, köteles pénzeszközeit pénzforgalmi bankszámlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi bankszámlán lebonyolítani, s ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. E rendelkezést alkalmazni kell a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos pénzeszköz tekintetében az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyre, ideértve az egyéni vállalkozót is. )

Értelmezésem szerint a rendelet alapján minden jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság bankszámlanyitásra kötelezett - függetlenül attól, hogy alanyi mentes ÁFA szempontjából, vagy nem.

 Üdv:

Magdi

kutacska fogadta el, ekkor: 2009-04-09 06:31
Pont: 3
Téma: Cégautóadó fizetési kötelezettség

Szia!
 
A múlt héten az  APEH honlapon még az alábbi kérdés-válasz volt olvasható a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság gyakran ismételt kérdei között:
 
3. A cégautó üzemeltetésével kapcsolatban a tulajdonos társaságnál felmerült költségek elismert költségnek minősülnek-e a társasági adóalap meghatározása során, szükséges-e ehhez útnyilvántartást vezetni?

A cégautóval kapcsolatban felmerült, megfelelő bizonylat alapján elszámolt költségek a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősülnek. A Tao. tv. nem írja elő útnyilvántartás vezetését, ahhoz azonban, hogy az adózó igazolni tudja, hogy a költségek ténylegesen a cégautóval kapcsolatosan merültek fel, célszerű az év elején és az év végén a kilométer-állást feljegyezni, amellyel igazolni lehet, hogy az adóévben hány kilométert futott a jármű.    

[Tao. tv. 8. § (1) bekezdés d) pont, 3. számú melléklet B) fejezet 6. pont.]  
Üdv! 

494 fogadta el, ekkor: 2009-04-08 07:12
Pont: 5
Téma: lízing szerződés felmondása

Szia!

 

A lízinbeadónak helyesbítő számlát kell kibocsátania, ennek könyvelése:

Tartozik: 448. Lízingkötelezettség Követel: 161. Befejezetlen beruházás

Tartozik: 448. Lízingkötelezettség Követel: 4661. Beszerzés levonható ÁFÁ-ja 

Kapcsolódó tétel:

Tartozik: 161. Befejezetlen beruházás Követel: 131. Termelőberendezések 

Ha a korrigált bruttó érték - eddig elszámolt terv szerinti értékcsökkenés egyenlege > 0, akkor terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni:

Tartozik: 866. Terven felüli értékcsökkenési leírás Követel: 138. Terven felüli écs.

Ha a korrigált bruttó érték - eddig elszámolt terv szerinti értékcsökkenés egyenlege negatív, akkor a tárgyévi értékcsökkenési leírással szemben kell 0-ra helyesbíteni a termelőeszköz nettó értékét.

Tartozik: 139. Terv sz. értékcsökkenés Követel: 571. Terv szerinti értékcsökkenés

A 131. és 139., 139. főkönyvi számlák összevezetésével kell az állományból kivezetni az eszközt. (mely összevontan már 0 egyenleget kell, hogy mutasson) 

A pénzügyi rendezésre vonatkozóan a Lízingszerződés tartalmazhat szabályokat. Ha az egyenleget pénzügyileg rendezni kell, akkor a bank jóváíráskor vagy terheléskor fut ki 0-ra a 448. főkönyv.

Ha nem kell pénzügyileg rendezni a lízingkülönbözetet, akkor az alábbi a megoldás: 

Ha a 448. Lízingkötelezettség számlán marad egyenleg - akkor előjeltől függően elengedett követelés, vagy elengedett kötelezettség lesz.

(tartozik: 881. Elengedett követelés Követel: 448. Lízingkötelezettség, vagy

 Tartozik: 448. Lízingkötelezettség Követel: 981. Elengedett kötelezettség)

2008.01.01-től figyelni kell már az illetékfizetési kötelezettségre annak, aki a 98. főkönyvre könyvel, tehát számára elengedik a kötelezettséget. 

 

 Remélem, segítettem.

toth.zs fogadta el, ekkor: 2009-04-06 19:03
Pont: 50
Téma: utánfutó számlára

Szia!

 

Természetesen átvállalhatod a munkavállalók költségeit (tulajdonukban lévő autók műszaki vizsgáztatása a vonóhorog miatt) - ha megfizeted ezután az adóterheket. :-)

Kicsit drága mulatságnak tartom.

A 44 nap a Munka Törvénykönyvben van - tehát ez csak a munkavállalókra igaz. Pld. a személyesen közreműködő tag, vagy egyéb magánszemély kiküldetésénél nem kell alkalmazni. 

 

Üdv! 

gizuzmo fogadta el, ekkor: 2009-01-20 07:00
Pont: 17
Téma: utánfutó számlára

Szia!

1. Vásárolhat a cég utánfutót akkor is, ha nincs járműve. Ha a munkavállalót kiküldöd - sajnos az adómentes rész a fenntartásnál marad 9 Ft/km.

2. A magánszemély tulajdonosnak cégautóadó fizetési kötelezettsége keletkezik, ha nem kiküldetési rendelvény alapján kap gépkocsi költségtérítést. Javasolt a kiküldetési rendelvényt kitölteni. A héten voltam előadáson, ahol felhívták a figyelmünket, hogy a Munka Törvénykönyve 105.§ értelmezése szerint, idézem:

"A kiküldetés időtartama -kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - nem haladhatja meg naptári évenként a 44 napot. Ha a kiküldetés időtartama egy munkanapon belül a 4 órát meghaladja, azt egy munkanapként kell számításba venni. "

4. Ha a jogszabály alapján bankszámla nyitásra kötelezett adózó 250 000 Ft-ot meghaladó összeget vállalkozási tevékenységet folytató másik adózónak készpénzzel fizet meg, az adóhatóság a 250 000 Ft feletti rész 20 %-val megegyező mulasztási bírságot szab ki rá. Az "egy ügyletre "vonatkozóan már most eltérő magyarázatok láttak napvilágot.

Az előadáson az alábbi példa hangzott el:

a, KFT alkalmazottja elmegy az áruházba és 2009.01.07-én készpénzben vásárol 150 000 Ft, majd 2009.01.08-án 130 000 Ft értékű árut. Ebben az esetben két különálló ügyletről beszélünk - készpénzzel fizethetünk.

b, A KFT a 2009. évre keretszerződést kötött az áruházzal. Ebben az esetben már egy ügyletnek minősül a két beszerzési nap - tehát belép a 250 000 Ft-os kp korlát!

Reménykedjünk, hogy az APEH honlapon hamarosan megjelenik valamilyen tájékoztató az "egy ügylet" értelmezéséről.

A magánszemélyek továbbra is fizethetnek 250 000 Ft felett is készpénzben.

A 227/2006.(XI.20.) Kormányrendelet 3. § (1) szabályozza a bankszámla nyitást:

"A belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság - törvény vagy kormányrendelet hiányában - a készpénzben teljesíthető fizetések céljáró szolgáló pénzeszközök kivételével, KÖTELES pénzeszközeit pénzforgalmi bankszámlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi bankszámlán lebonyolítani, s ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. E rendelkezést alkalmazni kell a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos pénzeszköz tekintetében az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyre, ideértve az egyéni vállalkozót is."

Üdvözlettel!

gizuzmo fogadta el, ekkor: 2009-01-20 07:00
Pont: 17
Téma: kft.tagnak üdülési csekk

Szia!

 

Ami nem munkaviszonyhoz kötött béren kívüli juttatás:

internet használat megtérítése, üdülési csekk, művelődési intézményi szolgáltatás.

Amire figyelni kell, hogy a Részvénytársaság magánszemély tulajdonosai ezeket sem kaphatják adómentesen, mivel ők nem minősülnek a gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjainak!

Üdv! 

kiskuszko1 fogadta el, ekkor: 2009-01-14 18:17
Pont: 7
Téma: étkezési utalvány AM-esnek

Szia!
 
  • A munkáltató által a munkavállaló részére nyújtott étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkezés, illetve közétkeztetés (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is) adómentes része havi 12 000 Ft-ra emelkedett. A kizárólag fogyasztásra készétel vásárlására jogosító étkezési utalvány formájában juttatott bevétel havi adómentes határa 6 000 Ft-ra nőtt. Az adómentes érték éven belül göngyölíthető - a törvény nem tiltja az „előre és utólag” pénzügyi rendezést. A munkavállalóval egy tekintet alá tartozik a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató, valamint a nyugdíjban részesülő magánszemély is. A magánszemély egy adott hónapban csak egyféle kedvezményt vehet igénybe. Az étkezési hozzájárulást a munkáltató adhatja.

Az adómentes juttatásnak nem feltétele a munkában töltött idő – csak a munkaviszony.(Tehát szabályozhatja úgy is a munkáltató a hozzájárulás kiadását, hogy minden munkaviszonyban lévő kap: a GYED-es is, a hosszú távolléten lévő is…..) Ezt a tényt vagy a munkaszerződésben, vagy más szabályzatban, ügyvezetői utasításban írásban rögzíteni kell.  Az étkezési hozzájárulásról nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a magánszemély adóazonosító adatait, a juttatott étkezési hozzájárulás típusát, mértékét.

A ki nem osztott étkezési utalványt év végén leltározni kell és értékkel bíró értékpapírként készletre kell venni. A személyi jövedelemadó törvény az adómentes étkezési hozzájárulás nyújtását munkaviszonyhoz köti. Többes jogviszony esetében a munkavállaló a fenti mértékig adómentesen kaphatja a hozzájárulást.

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról szóló 1997. évi LXXIV. törvény szerint a foglalkoztatásra csak munkaviszony keretében kerülhet sor. Az alkalmi munkavállalók, mivel „alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban” állnak a munkáltatóval – szintén jogosultak adómentes étkezési hozzájárulásra. (www.ado.hu – WE-7110 kérdés, illetve WE-6985 kérdés)

Saját konyhán történő étkezés esetén a dolgozónak ki kell számlázni forgalmi értéken az étkezést. A munkavállaló pedig a munkáltató által biztosított étkezési hozzájárulással egyenlíti ki az étkezési számlát.

Ha az adómentes értékhatár felett nyújt a munkáltató étkezési hozzájárulást, akkor adóköteles természetbeni juttatásnak minősül. (54 % SZJA, 29 % Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék és 3 % munkaadói járulék terheli)

 

Üdv!

Magdi 

 

cecil59 fogadta el, ekkor: 2009-01-14 14:58
Pont: 50
Téma: új TEAOR szám csere

Tegnap elfogadták a Cégtörvény módosítást!

 

Az új szabály így szól: az automatikusan át nem fordítható és a TEÁOR'08 tevékenységi szakágazati besorolásnak megfelelően még nem módosított tevékenységi körök esetében a tevékenységi kör változását a vállalkozó – költség- és illetékmentesen – a 2009. évben teljesítendő adóbevallással egyidejűleg az állami adóhatóság által biztosított elektronikus nyomtatványon jelenti be az állami adóhatósághoz. 

 

Tehát megint az járt rosszul, aki időben módosította a társasági szerződését, vagy alapítói okiratát. (többek között én is :-( )

Üdv! 

fuloptimea fogadta el, ekkor: 2008-12-18 18:00
Pont: 20
Téma: Szakképzési hj.2008.

Sziasztok!

Tegnap kaptam választ a PM-től, bemásolom:

"

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki 2008. szeptember l-je előtt szakképző iskolával kötött, jogérvényes fejlesztési megállapodás alapján, ezen időpontig pénzügyileg is rendezve átadja a bruttó kötelezettsége 70 %-át, minden korlátozás nélkül elszámolhatja az éves hozzájárulási kötelezettsége terhére. A törvénymódosítás a 2008. szeptember l-je után nyújtott fejlesztési támogatásokra vonatkozva határozza meg a fejlesztési támogatásban részesíthetők körét, és az Szht. 7. § (6) bekezdése arra vonatkozóan tartalmaz előírást, hogy a fejlesztési támogatás nyújtásának a tárgyév utolsó napjáig lehet eleget tenni, így a módosítás arányosítási kötelezettséget nem tartalmaz."

A kérdéseim között szerepelt az is ha a szakképző iskolának 2008.07.20-ig utaltuk el a fejlesztési támogatás összegét, akkor figyelembe vehetjük-e az APEH-nak bevallandó és befizetendő I. félévi szakképzési hozzájárulást csökkentő tételként.

Erre a kérdésre a választ idézem:

"

Ha az első féléves bérköltség 1,5%-ának megfelelő összeg 70%-át meg nem haladó összegű fejlesztési támogatás átutalásra került volna 2008. 06. 30-ig, akkor az levonható lett volna az előleg fizetési kötelezettség megállapításánál, így csak az éves elszámolásnál érvényesíthető kötelezettségcsökkentés címén az összeg."

Tehát az első félév utolsó napjáig kell pénzügyileg is teljesíteni az iskoláknak az utalást és nem pld.  2008.07.20-ig!

(ez eddig számomra nem volt egyértelmű - ügyfélszolgálatonként változott a válasz)

Üdv:

BaraMa

fuloptimea fogadta el, ekkor: 2008-12-16 11:34
Pont: 10
Téma: vásárolt telek felértékelése

A lakásépítéssel foglalkozó társaságnál a telek beszerzési értéke a vásárolt áruk közé könyvelendő, tehát forgóeszköz.

A befektetett eszközöknél van lehetőség az értékhelyesbítéssel szemben piaci értékre értékelni az egyedi eszközöket.

A valós értéken történő értékelésre pedig a pénzügyi instrumentumoknál kerülhet sor.

Ha a telek értékesítésre kerül, akkor az értékesítés árbevétele és az eladott áruk beszerzési értéke között jelentős lesz az árrés - így az adóvonzat akkor jelentkezik.

 

 

tulunger1 fogadta el, ekkor: 2008-10-28 07:00
Pont: 25
Téma: Kiegyenlített számla könyvelése ellenőrzés után

 

Válasz az Adóhivataltól kapott kérdésemre 2008.05.22.:

 

A 2000. évi C. törvény a számvitelről 165. § (2) bekezdése alapján számviteli könyvviteli nyilvántartásba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Az ellenőrző hatóság által fiktív számlának minősített bizonylat nem elfogadható a könyvelésbe.

 Tehát mind a jogtalanul levont ÁFÁ-t, mind annak alapját, tehát a nettó értéket elő kell írni a 3. számlaosztályban követelésként  a számla kiállítójával szemben.

 Tartozik: 35..  Követel: 467 Fizetendő ÁFA (határozat alapján

 Tartozik: 35.. Követel: 52. Igénybe vett szolgáltatás (ahova könyvelted az eredeti számlát)

 

Ha a cég, aki a számlát kiállította már "esetleg" felszámolásra került, akkor kérhetsz a felszámolóbiztostól behajthatatlansági nyilatkozatot. (ekkor legalább nem kell társasági adó alapot növelni ezzel a tétellel)

Tartozik: 86.  Követel: 35.

 

Ha pedig még van a cég, akkor értékvesztést számolhatsz el rá. ( de az természetesen a társasági adóalapot növeli) 

 

Üdv! 

 

fuloptimea fogadta el, ekkor: 2008-10-21 16:01
Pont: 20
Téma: Könyvvizsgáló bejelentése név változás miatt

Helyesbítek: www.mkvk.hu :-)

Nikolinka fogadta el, ekkor: 2008-09-26 09:31
Pont: 10
Téma: Fakiterm. szla helyesbítése fordítottból ált-ba

Te vagy a szállító, tehát neked ÁFÁ-san kellett volna számláznod.

Mivel írod, hogy egyéni vállalkozó,aki egyszeres könyvvitelt vezet - a pénzforgalmi szemlélet szerint vallja be az ÁFÁT. Élve a halasztás lehetőségével.

Ha emiatt önrevízióznod kell - akkor a pótlékot fel kell számítani. 

Sajnos ma tudomásom szerint nem hoztak "adóamnesztiát" az önrevíziós pótlékra vonatkozóan -ha a fordított ÁFA félreértelmezése miatt van!

Az APEH tájékoztató szerint szinte mindenki fordított ÁFÁ-s számlát állított ki a fakitermelésről.

 

Őri Tünde fogadta el, ekkor: 2008-07-04 13:32
Pont: 25
Téma: Géptámogatás könyvelése

Ha jogszabály alapján kapta a fejlesztési célú támogatást, akkor a pénzügyi jóváíráskor kell a 412. Tőketartalékba helyezni.

Mivel erre a támogatásra 4 éves "tartási kötelezettséget" ír elő a támogatási szerződés - ezt az összeget át kell vezetni a lekötött tartalékba 4 évig.

Ha eltelt a 4 év - vissza kell vezetni a tőketartalékba.

Ha a támogatás igénylése a mérlegfordulónapjáig megtörtént ugyan, de nem került még jóváírásra, akkor a tárgyévi beszámolóban nem szerepelhet tőketartalékként ez a támogatás.

A kiegészítő mellékletben viszont be kell mutatni ezt a támogatást is.

fuloptimea fogadta el, ekkor: 2008-07-01 15:00
Pont: 50
Téma: mérlegnél KSH szám

 

A mérlegre a mérlegkészítés napján hatályos www.magyarorszag.hu cégadattárban szereplő TEÁOR számot írtuk.(ami már 2008-ban besorolás volt)

A kiegészítő mellékletben leírtuk, hogy miről mire változott.

 

kukoca fogadta el, ekkor: 2008-05-27 09:26
Pont: 3
Téma: fordított áfa istálló etető technológia

Azt írod, hogy építési engedély-köteles az istálló felújítása. Tehát az épületen végzett felújítás 2008.01.01-től fordított ÁFA alá esik. (05.01. után is)

A technológia amit beszereltek - kutrica, etető, itató - az ingatlannal közvetlen kapcsolatba kerül- épületgépészeti kategória -fordított ÁFÁ-s.

Ha  az alvállalkozók

a, a technológiai berendezéseket eladására kötöttek szerződést - beszereléssel együtt - akkor a főtevékenység az áruértékesítés - egyenesen adózik.

b, a technológiai beszerelésre vállalkoztak csak - anyag nélkül - akkor építési engedélyköteles tevékenység egy részfolyamatát végzik - fordított ÁFÁ-san kell számlázniuk.

 A hígtrágya tároló építése szintén engedélyhez kötött - a vállalkozó az építésre vállalkozott - fordított ÁFÁ-s. Az mindegy, hogy anyaggal, vagy anyag nélkül. A fő tevékenysége a hítrágya tároló építése - mint szolgáltatás.

Ha ehhez alvállalkozókat vesz igénybe, akkor az építőipari szolgáltatások, amiket felsoroltál - engedélyhez kötött építőipari szolgáltatáshoz kapcsolódnak - fordítottan ÁFÁ-sak.

Ha a tároló gépészeti technológiáját számlázza le egy társaság - az sima ÁFÁ-s ügylet.

A technológiai berendezésekkel kapcsolatban kértem írásban állásfoglalást az APEH-tól. Ha megérkezik - szívesen továbbítom.

Üdv!

 

mgrt1 fogadta el, ekkor: 2008-05-14 08:20
Pont: 20
Téma: AMK-s "túldolgozás"

A vállalkozónak ilyen esetben már nincs döntési lehetősége: munkaviszonnyá kell minősíteni a túlmunkát.

Visszamenőleg be kell jelenteni, önrevíziók....

 

Üdv 

mats fogadta el, ekkor: 2008-05-05 18:11
Pont: 5
Téma: Törvénymódosítás május 1.

AZ útépítés miatti fakivágás véleményem szerint nem az erdészeti szolgáltatással kapcsolatos -tehát fordítottan adózik -ahogy a megrendelő is állítja.

(Az APEH közleménynél maradva - olyan, mint a vasúti sínre boruló faág.)

 

kovalkata fogadta el, ekkor: 2008-04-04 15:55
Pont: 6
Téma: Áfa visszaigénylés - kiegyenlített számla

Igen.

Ha a bevallási határidőig (most 2008.01.21-ig) pénzügyileg rendezted, akkor az ÁFÁ-ja levonható és ha megvannak az egyéb feltételek - vissza is igényelheted.

Üdv

fuloptimea fogadta el, ekkor: 2008-04-01 16:09
Pont: 7
Téma: törzstőke leszállítás

Ha a társaság tulajdonosai apportáltak eszközöket a társaságban, azt "visszavenni" nem lehet.

Az bekerült a társaság eszközállományába.

Ha a jegyzett tőke leszállításról döntöttek a tulajdonosok - annak pénzügyi rendezése lehet bármilyen forgalomképes eszköz formájában is.

Ahogy HIDNA írta, ha eszközzel fizetik ki a tulajdonosokat, akkor  -mintha eladná a társaság - ÁFÁ-t kell fizetni és bevételt is kell könyvelni.

haskak fogadta el, ekkor: 2008-03-26 21:23
Pont: 13
Téma: törzstőke leszállítás

Ha a társaság tulajdonosai apportáltak eszközöket a társaságban, azt "visszavenni" nem lehet.

Az bekerült a társaság eszközállományába.

Ha a jegyzett tőke leszállításról döntöttek a tulajdonosok - annak pénzügyi rendezése lehet bármilyen forgalomképes eszköz formájában is.

Ahogy HIDNA írta, ha eszközzel fizetik ki a tulajdonosokat, akkor  -mintha eladná a társaság - ÁFÁ-t kell fizetni és bevételt is kell könyvelni.

haskak fogadta el, ekkor: 2008-03-26 21:23
Pont: 13
Téma: AM könyv lezárása

Na ez így már nagyon vicces.... "feketemunka"

Biztosan nagyon sokan a mai napon szembesülnek ezzel a problémával -mivel a mai napig kellett leadni az AM könyveket.

Köszönjük az információt! 

 

 

j.balogh fogadta el, ekkor: 2008-03-11 15:21
Pont: 10
Téma: Osztalék utáni bevallás

Szerintem ezt a kifizetőnek kellett volna vonni. SZJA-t mindenképp, EHO-t pedig a magánszemély nyilatkozata alapján.

A kifizető csak akkor mentesül ezalól, ha nincs lehetősége levonni ezeket a magánszemélyt terhelő levonásokat.

(pld. természetben fizeti ki az osztalékot és más jövedelme nem keletkezik az osztalékban részesülőnek)

 Ekkor az igazoláson ezt is fel kell tüntetnie, hogy mennyi a levonandó, de le nem volt adó, járulék.

 

Üdv!

j.balogh fogadta el, ekkor: 2008-03-06 14:43
Pont: 10
Téma: Osztrák cégnek fizetett kamat

1. Ha két társaságnak ugyanazok a magánszemély tulajdonosai 50 %-50 %-ban, akkor nincs közöttük a társasági adótörvény értelmében kapcsolt vállalkozási jogviszony.

Ha azonban az egyik tulajdonos egyben ügyvezető is és a társasági szerződés értelmében pld. a vezető tisztségviselők kijelölése nem taggyűlési hatáskör, hanem megteheti azt az ügyvezető is - akkor már fennáll a kapcsolt vállalkozási jogviszony.

Erre vonatkozóan van állásfoglalásom az adóhivataltól. Ha gondolod holnap az irodából el tudom küldeni.

2. Mivel nem volt kamatfizetés - ezért nincs társasági adóalap-korrekció.

3. Bármilyen számviteli bizonylat alapján elszámolható és kiutalható a kamat - nincs számlakiállítási kötelezettség.

4. Természetesen bárki adhat térítés nélkül eszközt a társaságnak. Ennek szintén kell egy számviteli bizonylat, amelyen tételesen szerepelnek az eszközök, illetve azok piaci értéke.

Ezalapján aktíválható - de a 48. passzív időbeli elhatárolás között fog szerepelni. Minden évben annyival csökkentheted az időbeli elhatárolást - amennyi a tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírás összege.

Változás 2007.01.01-től a társasági adó törvényben, hogy a térítés nélküli eszközátvételnél az adózás előtti eredményt az átvett eszköznek az átadónal kimutatott könyv szerinti értéke csökkenti, mégpedig az átadó nyilatkozata alapján, viszont egyösszegben az átvétel adóévében, függetlenül a számviteli elszámolásban alkalmazott időbeli elhatárolástól.

Mivel közösségen belüli termékértékesítésről van szó - szerintem az ügyletnek nincs ÁFA-vonzata.

Üdvözlettel!

 

 

j.balogh fogadta el, ekkor: 2008-03-03 15:23
Pont: 50
Téma: Áfa Bejelentkezés vagy sem???

Jól gondolod. Az építési telek értékesítésére nincs választási lehetőség - minden körülmények között az értékesítő adóalany válik adófizetési kötelezetté.

 

j.balogh fogadta el, ekkor: 2008-03-03 15:12
Pont: 25
Téma: Fordított adózás és hotelüzemeltetés II.

 

1. Az üzemeltető BT ÁFÁ-s számlát állít ki az üzemeltetésről, mely magában foglalja a kérdésekben felsorolt szolgáltatásokat.

Az üzemeltetésnél nem a főtevékenység az ingatlantakarítás, tehát az is ÁFÁ-s. (egyébként a takarításon belül csak az ingatlan takarítás lenne fordítottan ÁFÁ-s -  a berendezések takarítása nem.)

 

2. Valamennyi TV-készülék után kell fizetni üzembentartási díjat. Csak olyan esetről hallottam, ahol időszakosan üzemel a hotel (pld. októbertől márciusig zárva tart) - és erre a szüneteltető időszakra nem kell megfizetni a díjat. 

 

3. "Az értékesítés után a termék beszerzője,szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett." ( itt a fórumon volt olyan kedves kollégánk, aki elküldte a fordított ÁFÁ-hoz kapcsolódó nyilatkozat-mintát - amelyet ajánlott mellékelni az ilyen ügyletekről szóló számlához.)

 

 Üdvözlettel:

BaraMa 

j.balogh fogadta el, ekkor: 2008-03-03 14:46
Pont: 50
Téma: Tévesen számolt szakképzési

Bocsánat.. Móninak igaza van! 

AZ APEH tájékoztatója ezzel kapcsolatban:

  • 2007. március 31-ig megkötötte a fejlesztési támogatási megállapodást és ezen időpontig át is utalta a támogatás összegét a szakképző iskola, illetve a felsőoktatási intézmény részére akkor az I. negyedéves bérköltsége után képződő szakképzési hozzájárulásának 75, illetve 37,5 % számolhatja el fejlesztési támogatás címén, illetve ezen összeggel csökkentheti hozzájárulási kötelezettségét,

  • 2007. március 31-ig nem kötött szerződést vagy nem utalta át a támogatás összegét, akkor az adott időszak (I. félév, teljes év) tekintetében a szakképzési hozzájárulásnak már csak 70, illetve 35 %-át számolhatja el ezen a jogcímen.

(Szociális és Munkaügyi Minisztérium: 18389-2/2007 – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály: 1559221360

Tehát éves szinten is csak 70 % számolható el az esetedben.

Ami azért érdekes, hogy ez a tájékoztató 2007.11.08-i dátummal került fel az APEH honlapjára!

krisz.bernhardt@freemail.hu fogadta el, ekkor: 2008-02-25 14:53
Pont: 5
Téma: Tévesen számolt szakképzési

Az iskolával kötött fejlesztési megállapodásban rögzített összeget elutaltad és az több volt, mint a költségként elszámolható szakképzési hozzájárulás - akkor a többlet fejlesztési célra adott végleges pénzeszköz átadás. (könyvelése Tartozik: 88. rendkívüli ráfordítás)

A társasági adónál ez adóalap növelő tétel.

Ha éves szinten a "kereten" belül utaltál az iskolának, akkor nem probléma, hogy csak az utolsó hónapban történt a pénzügyi teljesítés.

A lényeg, hogy 2007.12.31-ig történjen meg a pénzügyi terhelés.

A bevallás részletező adatainál pedig meg kell bontanod a fejlesztési támogatás összegét - függetlenül attól, hogy nem utaltál I. negyedévben.

Üdv:

krisz.bernhardt@freemail.hu fogadta el, ekkor: 2008-02-25 14:53
Pont: 5
Téma: Büfé anyag könyvelése

Anyagköltségnek minősülnek a főzéshez felhasznált alapanyagok.

A vendéglátóipari egységben felszolgált italokat könyvelheted az ELÁBÉ-ra.

Ezt akkor is megteheted, ha pld. a 2 literes kiszerelésben megvásárolt bort kiméred decinként.

Ha van olyan étel, amelyhez viszont italt használt fel (pld. boros...) akkor azt anyagköltségként kell szintén könyvelni.

 

Üdv!

j.balogh fogadta el, ekkor: 2008-02-24 17:11
Pont: 10
Téma: 1 adószámos adóalany ford.áfa

Ezért kell Nyilatkoztatni a szolgáltatást igénybevevőt, hogy milyen adóalany.

Itt a fórumon kedves kolléganőnk küldött ilyen Fordított adózáshoz szükséges adóalanyisági nyilatkozatot.

Azon a vevőnek nyilatkoznia kell, hogy alanyi mentes, vagy kizárólag adómentes szolgáltatást végez.

Ennek megfelelően kerül sor a számla kiállítására.

Üdv

theodora77@freemail.hu fogadta el, ekkor: 2008-01-31 21:03
Pont: 6
Téma: Sportló tartás

Szia!

A sportlovat a megvásárlással egyidejűleg "üzembe is helyezzük". (mint minden tenyészállatot)

Az értékcsökkenésnél alkalmazott várható hasznos élettartam változó.( Az állat "minőségétől" függően 5 - 8 év)

Üdvözlettel!

j.balogh fogadta el, ekkor: 2008-01-31 14:43
Pont: 10
Téma: Sportló tartás

A sportlovak tenyészállatnak minősülnek. A növendék csikó átminősítésével, illetve vásárlással kerülnek a tárgyi eszközök közé.

 A sportlovak esetében nem szoktunk maradványértékkel számolni - a várható aktív hasznosítási évek alatt írjuk le értékcsökkenésként az értéküket. (a várható élettartam változó - egyedi megítélés)

A sportlovaknál "ráaktíválásról" nem beszélhetünk - legalábbis közel 20 éves mg-i számviteli munkám során még nem fordult elő.

A felmerült tartási költségek (takarmány, állatorvosi díj, belovaglási költség, állatgondozók bére és járulékai .....) a tárgyévi költségnemek közé kerülnek könyvelésre.

 

 

 

j.balogh fogadta el, ekkor: 2008-01-31 14:43
Pont: 10
Téma: saját gépkocsi használat

Nem követelhet ilyet, hiszen magánszemélyként nem vagy köteles megőrizni a tankolási számlákat.

Viszont az útnyilvántartáson fel kell tüntetni az üzleti célt, meglátogatott partnert.

Kicsit feltűnő lehet, hogy az utolsó hónapban minden munkavállalót kiküldi a munkáltató üzleti célból a saját gépkocsijával.

:-)

j.balogh fogadta el, ekkor: 2008-01-31 14:39
Pont: 20
Téma: Könyvvizsgálat.

A számviteli törvény 155.§ (4) bekezdése szerint:

Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek a nettó árbevétel adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható éves nettó árbevételt kell figyeleme venni.

A 2007-ben jogelőd nélkül alapított társaságnál akkor kell könyvvizsgálni a 2007. évi beszámolót, ha az éves szintre átszámított nettó árbevétele meghaladja az 50 millió Ft-ot.

Ha kötelező a könyvvizsgálat, akkor a vállalkozó legfőbb szerve a jogelőd nélkül alapított vállalkozónál az üzleti év mérlegfordulónapja előtt köteles könyvvizsgálót választani.

2008.01.01-től azonban csak akkor kell könyvvizsgálni a beszámolót, ha az éves szintre átszámított nettó árbevétel nem haladta meg a 100 millió ft-ot, illetve az áltagos foglalkoztatottak létszáma nem haladta meg az 50 főt.

A két feltételnek együtt fell fennállnia ahhoz, hogy ne legyen könyvvizsgálati kötelezettség.

Az általad leírt társaságnál 2007-re vonatkozóan van könyvvizsgálati kötelezettség.

 

Üdvözlettel:

 

j.balogh fogadta el, ekkor: 2008-01-27 12:37
Pont: 50
Téma: számla befogadó felelőssége

Az egyetemleges felelősség szerepel most is :

 - láncügyletek esetén minden résztvevőnél

 - csoportos ÁFA-alanyiságot választó kapcsolt vállalkozásoknál

 - közbeszerzési eljárásban résztvevőknél -alvállalkozói minősítésben

Csillag1 fogadta el, ekkor: 2008-01-24 15:42
Pont: 10
Téma: Fordított adózás készülék javításoknál

Az  APEH tájékoztató szerint az épületgépészeti berendezéseknél meg kell vizsgálni, ha leszerelnénk, akkor még használható lenne- a berendezés, illetve az értéke számottevően csökkenne-e.

A kérdésedben felsoroltak pld. a gázkazán, konvektor, tűzhely véleményem szerint a leszerelést követően máshova beépíthető - nem csökkenne az értéke számottevően.

(Ugyanilyen szerintem a lift, a klíma és az épületriasztó berendezés. Viszont az állattartó telepek istállóiba beszerelt technológiai etető-, itatóberendezések, melyeket le kell betonozni és szétszerelésükkel számottevően csökkenne az értékük - már ingatlannak minősülnének és fordított ÁFA hatálya alá tartoznak.)

 

Vélenyem szerint ezért nem a fordított ÁFA hatálya alá tartoznak a kérdésben feltett berendezések javítása, beszerelése.

 

almamag fogadta el, ekkor: 2008-01-10 19:21
Pont: 33
Téma: evás áfázása forditott adózásban

1. Az éves EVA-bevallásban az ÁFA nélkül befogadott nettó értékű alvállalkozói számlára fel kell számítai az ÁFÁ-t, be kell vallani és be is kell fizetni. (mivel az EVA hatálya alá tartozónak nincs levonási joga)

 

2. Ugyanaz - az alvállalkozó számlájára fel kell számítani az ÁFÁ-t, majd bevallani és megfizetni.

 

Mindkét esetben a vevő az EVÁ-s vállalkozó, tehát ugyanaz az adózási feladat.

Ha az EVA hatálya alá tartozó vállalkozó kibocsát fordítottan adózó számlát, akkor csak nettó értéket tüntethet fel.

Az EVA alapja pedig ez a nettó érték lesz, ebből kell fizetni a 25 % EVÁ-t.

 

 

 

kovacsemike fogadta el, ekkor: 2007-12-20 08:16
Pont: 25
Téma: 2008as fordított áfa (EVA)

A kőműves szolgáltatás 2008-tól fordítottan adózik ÁFA-adónemben, ezért a számlában csak a nettó értéket, tehát a 100 Ft-ot kell feltüntetni.

Az EVA-alapját ez képezi, így az EVA összege:

 100 Ft * 25 % = 25 Ft

Ha kalkulációd szerint a 100 Ft bevétellel szemben tudsz annyi költséget felmutatni, ami alapján az EVÁ-nál kevesebb adót kellene fizetned - akkor 2007.12.20-ig ki kell jelentkezni az EVA hatálya alól.

Azt írtad, hogy anyagmentesen végzed a szolgáltatást - így nagyon kevés költséged merülhet fel.(gépkocsi ktg, szerszámok, egyéni vállalkozót terhelő járulékok, könyvelési díj, bankköltség) - valószínű, hogy még mindig érdemesebb EVÁ-t fizetned.

Ebben az esetben azonban - nem szerencsés, ha alvállalkozókat is foglalkoztatsz - mert azok költségét nem tudod érvényesíteni.

Remélem, hogy segítettem.

 

toth.zoltan@hetenynet.hu fogadta el, ekkor: 2007-12-19 20:25
Pont: 50
Téma: Saját gépkocsi költségtérités

A munkábajárás esetén a 9 Ft/km adómentes kifizetésnek nem feltétele, hogy legyen a munkavállalónak gépjárműve.

A költségtérítés a munkába töltött napokra a közigazgatási határok között megtett útra számolható.

 

A kiküldetési rendelvény alapján elszámolt saját gépkocsi hivatali célú elszámolás esetében saját tulajdonnak csak a saját névre és a házastárs nevére szóló gépkocsira tekintettel adható adómentesen a 9 Ft/km ún."fenntartási költségtérítés".

 

papaipiros@freemail.hu fogadta el, ekkor: 2007-11-12 19:52
Pont: 150
Téma: Garázs bérbeadás, számlázás

Kedves Madora!

2007.05.02-án tettem fel kérdést a www.ado.hu fórumon a szakértőknek, mivel egy társaság hasonlóan járt el, mint a Cserép által vázolt eset.

A WE-6586. sz. választ kaptam rá. A szakértő válaszát írtam le - de természetesen ő és én is tévedhetek.

Üdvözlettel:

BaraMa

 

 

cserep23 fogadta el, ekkor: 2007-09-27 16:59
Pont: 1
 
Impresszum | Jogok | Kapcsolat | Médiaajánlat | Általános üzleti feltételek | Partnereink